Krav til kedelrum i et privat hus

Installation af varmeudstyr kræver ofte et separat rum, der kaldes en ovn, kedelrum, men oftere - et kedelrum.Da ethvert brændstof er potentielt farligt, stilles der ret strenge krav til de rum, hvor kedlerne er installeret, designet til at sikre den maksimale sikkerhedsgrad.Hvad der skal være kedelrummet i et privat hus, kravene til lokalerne og normerne er alt sammen i artiklen.

Kedelrummet i et privat hus skal opfylde massen af ​​krav

Normative dokumenter

Det er værd at straks træffe beslutning om lovgivningsmæssige rammer.Indtil midten af ​​2003 var normerne for SNiP nr. 2.04.08-87 i kraft.Den 1. juli 2003 trådte SNiP 42-01-2002 i kraft.Alle krav og standarder til design af kedelrum i et privat hus skal tages fra dette dokument.

Det er ønskeligt at kende standarderne, skønt design af kedelrummet i et privat hus bør udarbejdesorganisation.Så du kan beslutte dig for muligheden og umuligheden ved at installere dette eller det varmeudstyr, samt hvad slags arbejde du skal gøre for at passe eksisterende eller under byggeri til standarderne.For alle vanskeligheder eller omstridte problemer skal du gå til projektafdelingen i gasforsyningsorganisationen og tale med dem.Der er mange nuancer forbundet med egenskaberne ved hvert hus, som kun kan løses ved at blive knyttet til husets plan eller dets projekt.

Regler og forskrifter for installation af en gaskedel i et privat hus

Valget af installationssted for en gaskedel afhænger af dens kapacitet:

 • for strøm op til 60kW-installation er mulig i køkkenet (underlagt visse krav);
 • fra 60 kW til 150 kW - i et separat rum uanset gulvet (med forbehold af brug af naturgas, kan de installeres i kælderen og kælderen inklusive);
 • fra 150 kW til 350 kW - i et separat rum på første eller stueetagen, i bilaget og i en separat bygning.

Dette betyder ikke, at en 20 kW kedel ikke kan installeres i et separat kedelrum.Du kan, hvis du ønsker, at alle livsstøttesystemer skal samles et sted.Det er bare mængden af ​​lokaler, der er krav.Den mindste kedelrumstørrelse i et privat hus skal være:

 • for kedler op til 30 kW; minimum rumvolumen (ikke arealet men volumenet) skal være 7,5 m3 ;
 • fra 30 til 60 kW - 13,5 m3 ;
 • fra 60 til 200 kW - 15 m3 .

Kun hvis gaskedlen er installeret indendørsandre standarder gælder - minimumsvolumen er 15 kubikmeter, og loftshøjden er mindst 2,5 m.

Installationen af ​​en vægmonteret gaskedel er op til væggen mindst 10 cm

For hver type lokaler under gaskedelrummet stilles der visse krav.Nogle af dem er generelle:

 • Ethvert kedelrum i et privat hus skal have naturligt lys.Ydermere er området med vinduer normaliseret - mindst 0,03 m2af ruder bør falde på 1 m3af lydstyrken.Vær opmærksom - det er størrelserne på glas.Derudover skal vinduet være hængslet og åbent udad.
 • Der skal være et vindue eller akterspejle i vinduet til nødventilation i tilfælde af gaslækage.
 • Obligatorisk ventilation og fjernelse af produkter ved forbrænding gennem en skorsten.Udstødningen fra en kedel med lav effekt (op til 30 kW) kan ledes ud gennem væggen.
 • Der skal leveres vand til kedelhuset af enhver art (for at fodre systemet om nødvendigt) og spildevand (kølemiddelafløb).

Et andet generelt krav, der optrådte i den seneste version af SNiP.Ved installation af gasudstyr til varmt vand til husholdningen og opvarmning med en kapacitet på over 60 kW er der behov for et gasstyresystem, som i tilfælde af en tur automatisk stopper gasforsyningen.

Hvis der er en kedel og en varmekedel, når man bestemmer størrelsen på kedelrummet, opsummeres deres effekt

Yderligere varierer kravene afhængigt af kedeltypen.

Kedelrum i et privat hus i et separat rum (indbygget eller vedhæftet)

Separate kedelrum til installation af gaskedler op til 200 kW skal adskilles fra resten med en ikke-brændbar væg med en brandbestandighed på mindst 0,75 timer.Mursten, askeblok, beton (let og tung) opfylder disse krav.Kravene til individuelle ovne i den indbyggede eller tilknyttede bygning er som følger:

 • Mindste volumen er 15 kubikmeter.
 • Lofthøjde:
  • med effekt fra 30 kW - 2,5 m;
  • til 30 kW - fra 2,2 m.
 • Der skal være et vindue med et akterspegel eller vindue, glasområdet er ikke mindre end 0,03 kvadrater for hver kubikmeter volumen.
 • Ventilation skal give mindst tre gange luftudveksling på en time.

Hvis kedelrummet er organiseret i kælderen eller kælderen, vil kedelrummet mindst være større: 0,2 m tilføjes de nødvendige 15 kubikmeter2for hver kilowatt strøm, der går tilopvarmning.Kravet til vægge og lofter, der støder op til andre rum, tilføjes også: de skal være dampgas uigennemtrængelige.Og en anden funktion: ovnen i kælderen eller kælderen, når der installeres udstyr med effekt fra 150 kW til 350 kW, skal have en separat udgang til gaden.Adgang til korridoren, der fører til gaden, er tilladt.

Ikke kedelrumområdet er normaliseret, men dets volumen, minimum lofthøjde er også indstillet

Generelt anbefales det at vælge størrelsen på kedelrummet i et privat hus baseret på bekvemmeligheden af ​​vedligeholdelse, som, normalt overstiger standarderne.

Specialkrav til vedhæftede kedelrum

Der er ikke mange af dem.Tre nye krav tilføjes ovenstående punkter:

 1. Udvidelsen skal være placeret på en kontinuerlig sektion af væggen, og afstanden til de nærmeste vinduer eller døre skal være mindst 1 meter.
 2. Det skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale med en brandbestandighed på mindst 0,75 timer (beton, mursten, askeblok).
 3. Væggene i bilaget bør ikke forbindes til hovedbygningens vægge.Dette betyder, at fundamentet skal laves adskilt, usammenhængende, og ikke tre vægge skal bygges, men alle fire.

  Udvidelsen er lavet af ikke-brændbart byggemateriale

Hvad du skal huske på.Hvis du vil arrangere et kedelrum i et privat hus, og der ikke er plads med passende volumen, eller loftshøjden er lidt lavere end kravene, kan du gå til et møde og kræve, at ruderområdet bliver beskadiget til gengæld.Hvis du planlægger at bygge et hus, skal du overholde alle kravene, ellers bliver projektet aldrig aftalt.De er også hårde med opførelsen af ​​vedhæftede kedelhuse: alt skal overholde standarderne og intet andet.

Installation af en gaskedel i et køkken: rumkrav

Som allerede nævnt kan gaskedler op til 30 kW installeres i et køkken.Type forbrændingskammer - enhver (åben, lukket), fjernelse af forbrændingsprodukter er mulig i ventilationskanaler (i lejligheder), en skorsten gennem en mur til gaden.Du kan placere kedelvæggen eller gulvetypen.

Andre krav til køkkener til installationgaskedel:

 • lofthøjde på mindst 2,5 m;
 • lokalets rumfang er ikke mindre end 15 kubikmeter;
 • ventilationssystemet skal sørge for en tre-gangs luftskift pr. Time;
 • der skal sikres en tilstrømning af frisk luft i en mængde, der er tilstrækkelig til forbrænding af gas;

Vægmonterede kedler skal hænges på ikke-brændbare vægge.Samtidig skal kedlen placeres således, at afstanden til sidevæggene er mindst 10 cm. Hvis der ikke er brændbare vægge, er installation på langsomt brændende eller brændbare materialer tilladt, men under en betingelse: de skal være dækket med gips eller en brandfast skærm.Gipslagets mindste tykkelse er 5 cm.

Kravene til installation af en gaskedel i køkkenet vedrører for det meste rumfang og ventilation

Skærmen til gaskedlen er lavet af arker blevet.Metallet monteres på toppen af ​​pladens termiske isoleringsmateriale med en tykkelse på mindst 3 mm (asbest eller mineraluldsk pap).Dimensionerne på skærmen skal være større end dimensionerne på kedlen i kabinettet 70 cm fra toppen og 10 cm på de andre sider.

Krav til fritstående ovne

Sådanne kedelrum er lavet med en stor kedelkapacitet - over 200 kW.Ud over tidligere udtrykte, er der flere specifikke krav.Her er de:

 • Materialet i vægge, finish og tag skal være brandsikkert.
 • Volumenet for et separat kedelrum er mindst 15 kubikmeter plus 0,2 kvadratmeter for hver kW strøm, der bruges til opvarmning.
 • Lofthøjden er ikke mindre end 2,5 m.
 • Glaspladsen betragtes som baseret påfra 0,03 kvm for hver terning volumen.
 • Vinduet skal have et vindue eller akterspegel.
 • Der kræves et separat fundament til kedlen; dens højde bør ikke være højere end 15 cm over gulvniveauet.
 • Med en relativt lav vægt (op til 200 kg) er installation på et betongulv tilladt.
 • Der skal være et nødstilkoblingssystem for gas (monteret på røret).
 • Døre, der ikke er forstærket, svagt fastgjort.
 • Ventilationen i rummet skal give en trefoldig luftudveksling på 1 time.

Når man accepterer og installerer gasudstyr i et separat kedelhus, vil accept være streng: alle standarder skal overholdes.Kun i dette tilfælde får du tilladelse.

Et fritstående kedelrum kan være sådan

Hvad skal dørene til kedelrummet

Hvis dette er et separat rumi en boligbygning skal dørene, der fører fra ovnen, være brandsikre.Det betyder, at de skal holde ild i 15 minutter.Kun dem, der er lavet af metal, er egnede til disse krav.Fabrik eller hjemmelavet - ikke så vigtigt, hvis bare det passer til parametrene.

Hvis der dog foretages en udgang til gaden i ovnen, skal der være uåbnede døre.Desuden siger SNiP "svagt befæstet."Dette er nødvendigt, så kassen i en eksplosion blot presses ud af en eksplosionsbølge.Så vil energi fra eksplosionen blive rettet mod gaden og ikke mod husets vægge.Det andet plus af let "udførte" døre - gas kan frit forlade.

Døre til fyrrummet sælges øjeblikkeligt med et gitter i bunden

Ofte stilles der et ekstra krav i et projekt - tilstedeværelsen af ​​et hul i den nedre del af døren med en grill.Det er nødvendigt at sikre luftstrømmen ind i rummet.

Ventilation til et kedelrum i et privat hus

Som allerede nævnt beregnes beregningen af ​​ventilationsydelsen ud fra rumets volumen.Det skal ganges med 3, tilføjes ca. 30% til bestanden.Vi får den lydstyrke, der skal "pumpes" på en time.

For eksempel et værelse 3 * 3 m med en lofthøjde på 2,5 m. Volumen 3 * 3 * 2,5 = 22,5 m3 .Der kræves udskiftning tre gange: 22,5 m3* 3 = 67,5 m3 .Tilføj en margen på 30%, vi får 87,75 m3 .

For at give naturlig ventilation skal der være et luftindtag i bunden af ​​væggen, der indtages af en grill.Udstødningsrøret skal gå ud gennem taget; udgang gennem væggen i dets øverste del er muligt.Det er nødvendigt at fjerne ventilationsrøret til samme højde som skorstenen.

Kravene til kedelrum til installation af kedler til fast og flydende brændstof

Kravene til volumen, størrelse og materialer til kedelrummet er de samme.Der er dog flere specifikke, der er forbundet med behovet for at organisere en skorsten og et sted til opbevaring af brændstof.Her er de grundlæggende krav (de er hovedsageligt nedskrevet i kedelpas):

 • Skorstenens tværsnit må ikke være mindre end diameteren til kedeludløbsrøret.Reduktion af diameteren gennem skorstenen er ikke tilladt.
 • Skorstenen skal konstrueres med det mindste antal albuer.Ideelt set skal det være lige.
 • Bbunden af ​​væggen skal være et forsyningshul (vindue) til luftindtag.Dets område betragtes som kedelkapacitet: 8 kvadratmeter.se for hver kilowatt.
 • Skorstenen kan føres ud gennem taget eller ind i væggen.
 • Der skal være et rengøringshul under skorstenens indløb til inspektion og vedligeholdelse.
 • Skorstenens materiale og dens forbindelser skal være gastæt.
 • Kedlen er installeret på en ikke-brændbar base.Hvis gulve i kedelrummet er træ, læg et ark asbest eller pap lavet af mineraluld ovenpå - et metalplade.Den anden mulighed er et podium lavet af mursten, pudset eller flisebelagt.
 • Ved brug af en kulfyret kedel er ledninger kun skjult; installation i metalrør er mulig.Stikkontakter skal være drevet af en lavspænding på 42 V, og kontakter skal være forseglet.Alle disse krav er en konsekvens af eksplosionsfare for kulstøv.

Bemærk, at skorstenens passage gennem taget eller væggen skal foretages gennem en særlig passage gennem en ikke-brændbar enhed.

Oliefyrede kedler kører normalt støjende

Et par ord skal siges om oliefyrede kedler.Deres arbejde ledsages normalt af et ret højt støjniveau samt en karakteristisk lugt.Så ideen om at sætte en sådan enhed i køkkenet er ikke den bedste idé.Når du tildeler et separat rum, skal du sørge for, at væggene giver god lydisolering, og lugten ikke trænger gennem dørene.Da de indvendige døre stadig vil være af metalSørg for, at der er en god perimetertætning.Måske vil støj og lugt ikke forstyrre.De samme henstillinger til vedhæftede kedler, selvom de er mindre kritiske.